Anställda

Kennerth Grennborg
Mobil 070-556 67 05
kennerth (at) barnarpsbygg.se

Mattias Arbfors
Mobil 073-662 25 07
mattias (at) barnarpsbygg.se

Mats Grennborg (ekonomiansvarig)
Mobil 070-671 80 46
mats (at) barnarpsbygg.se