Vi är ett byggföretag som håller till i Jönköping med omnejd. Företaget startades 1949 av Gösta Grennborg. 1971 bildades aktiebolaget Barnarps Bygg AB. Senare valde Göstas söner, Kurt, Kennerth och Mats att driva det vidare. Idag är det Göstas barnbarn Mattias som driver det tillsammans med Kennerth och Mats.

Vi utför alla slags jobb inom byggbranschen. Nybyggnation, renoveringar, tillbyggnader och uterum är några exempel. Inget jobb är ointressant i våra ögon.