Integritetspolicy

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som adress, mobilnummer etc.) när du exempelvis registrerar dig som kund eller skickar in en fråga eller en offertförfrågan via våra kontaktformulär.

 1. Vilka personuppgifter hanterar vi?
 2. Vad används uppgifterna till?
 3. Hur samlas uppgifterna in?
 4. Till vem lämnas uppgifterna ut?
 5. Dina rättigheter
 6. Cookies
 7. Kontaktuppgifter

1. Vilka personuppgifter hanterar vi?

De personuppgifter vi samlar in om dig består dels av kunduppgifter som du själv lämnar till oss, dels av automatiskt insamlade användaruppgifter. Personuppgifter du själv lämnar är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer som du anger när du fyller i våra offert och kontaktformulär, eller vid en kontakt med oss.

Personuppgifter som vi automatiskt samlar in består av IP-nummer som sparas i externa verktyg för att våra digitala marknadsföringskanaler ska ge besökaren en korrekt och bra upplevelse.

2. Vad används uppgifterna till?

Att fullgöra avtal med kunder.

Att fullgöra lagliga förpliktelser.

Att genomföra direktmarknadsföring.

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld;

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag.
 • Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Slutkund och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre.
 • Behandling gäller i enlighet med samtycke du som person lämnat.

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på någon av följande tre rättsliga grunder; Fullgörande av ingångna avtal, Berättigat intresse och Efterlevnad av lagar.

För att vår verksamhet ska fungera på bästa sätt för dig som kund behöver vi behandla vissa personuppgifter.

Att fullgöra avtal med kunder

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund. Detta för att säkerställa att varje kund behandlas på rätt sätt samt att hantera inkomna offertförfrågningar.

Att genomföra direktmarknadsföring

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig på bästa sätt. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig exempelvis vår webb eller andra digitala medier (exempelvis Facebook, Google och olika nättidningar). Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Att fullgöra lagliga förpliktelser

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

3. Hur samlas uppgifterna in?

Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss via kontaktformulär eller offertformulär på vår hemsida. Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vi samlar personuppgifter i följande verktyg:

 • Google Analytics

Vi säljer ej vidare personuppgifter till tredje part. Uppgifterna skyddas på krypterat sätt i enlighet med lagar och regler. Vi sparar personuppgifter så längre vi anser det nödvändigt enligt rättslig grund. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till.

4. Till vem lämnas uppgifterna ut?

Inom företaget för att fullgöra våra åtaganden delas personuppgifter på ett säkert sätt. Vi lämnar även i vissa fall ut personuppgifter till leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa leverantörer behandlar personuppgifterna enigt våra instruktioner och i enlighet med lagar och regler.

Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster. Dessa leverantörer kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar, marknadsföring, montörer, hantverkare och producenter av produkter. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden.

5. Dina rättigheter

Tillgång

Rättelse

Radering – rätt att bli ”glömd”

Begränsning av behandling

Invändning

Dataportabilitet

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade, raderade eller blockade.

Vid utnyttjande av någon av dina lagstadgade rättigheter kontaktar du Slutkund, info@slutkund.se

Du får svar från oss inom 14 kalenderdagar.

6. Cookies

För att ge dig den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder våra och våra samarbetspartners onlinetjänster samlas information in genom så kallade cookies, vilka sparas på din utrustning.

På våra webbsidor används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för att förbättra våra webbsidor för dig genom hastighetsoptimering eller för att ge oss statistik om användandet av sajten. En cookie kan inte starta program. Vi sparar inte cookie-information på vår webbplats, den sparas på din enhet och du kan enkelt stänga av detta själv i din webbläsare. Vi kan ej garantera full funktionalitet på vår webbplats om du har Cookies avstängt på något sätt.

Vi använder tre typer av Cookies på vår webbplats:

 • Den första typen lagrar permanenta filer på besökarens dator som hjälper vår webbplats att prestera så bra som möjligt, t.ex. genom att komma ihåg val du gjort tidigare eller genom att hämta senaste versionerna av webbplatsen.
 • Den andra typen kallas sessions-cookie. En sådan cookie lagras endast temporärt och kommer ihåg olika inställningar eller val som gjorts under det specifika besöket. En sessions-cookie försvinner då webbläsaren stängs.
 • Den tredje typen samlar in statistik kring besök på webbplatsen. All statistik som samlas in är anonymiserad och kan inte knytas till dig som person. Denna typ används även för att anpassa marknadsföringsmaterial efter ditt användande av webbplatsen.

Acceptera eller vägra cookies

Du kan själv välja om du vill tillåta cookies eller inte. Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in detta i din webbläsares inställningar. De flesta webbläsare accepterar alla cookies automatiskt som standard.

Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren.

7. Kontaktuppgifter

Barnarps Bygg AB

Skruvgatan 2
553 02 Jönköping

Tel: 036 – 67025
Mail: mail@barnarpsbygg.se